X

  • «Երևանի Առնո Բաբաջանյանի անվան

    Պետական Երաժշտամանկավարժական քոլեջ» ՊՈԱԿ
Հայտարարություններ Объявления

27.06.2024 թ․

ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՀ ԿԳՄՍՆ ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՌՆՈ ԲԱԲԱՋԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԵՐԱԺՇՏԱՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋ ՊՈԱԿ
տնօրենի թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար

ՀՀ կառավարության 2021 թվականի սեպտեմբերի 24-ի N 1569-Ն որոշմամբ հաստատված՝ նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական պետական ուսումնական հաստատության տնօրենի ընտրության կարգի 4-րդ կետի համաձայն՝ «Երևանի Առնո Բաբաջանյանի անվան պետական երաժշտամանկավարժական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ի լիազոր մարմինը հայտարարում է մրցույթ՝ հաստատության տնօրենի պաշտոնի թափուր տեղն զբաղեցնելու համար:
1. Հաստատության տնօրենի պաշտոնի համար անցկացվող մրցույթին մասնակցելու պարտադիր պայմաններն են՝
1) ՀՀ քաղաքացիությունը.
2) ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունքը (հավաստագիր):
2. Մրցույթին մասնակցելու համար հավակնորդը ներկայացնում է`
1) դիմում` կառավարման խորհրդի նախագահի անունով.
2) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրի կամ նույնականացման քարտի պատճենը.
3) հաստատության ղեկավարման իրավունքի հավաստագրի պատճենը.
4) տվյալ հաստատության 5 տարվա զարգացման ծրագիրը թղթային և էլեկտրոնային տարբերակներով` սույն կարգի 26-րդ կետի պահանջներին համապատասխան.
5) ինքնակենսագրություն:
Փաստաթղթերի պատճենները խորհրդի նախագահին կամ քարտուղարին առձեռն ներկայացնելու դեպքում պետք է ներկայացնել բնօրինակների հետ:
Փաստաթղթերն ընդունվում են Երևանի Առնո Բաբաջանյանի անվան  պետական երաժշտամանկավարժական քոլեջում, հասցեն՝ ք. Երևան Ազատության 18,
2024 թվականի  հունիսի 27-ից մինչև  հուլիսի 18-ը ներառյալ, ամեն օր՝ ժամը 9:00-ից մինչև ժամը 16:00-ը, բացի հանգստյան (շաբաթ, կիրակի) և օրենքով սահմանված ոչ աշխատանքային` տոնական և հիշատակի օրերից:
Մրցույթը տեղի կունենա 2024 թվականի հուլիսի 29-ին՝ ժամը 13:00-ին, Երևանի Առնո Բաբաջանյանի անվան  պետական երաժշտամանկավարժական քոլեջում, հասցեն՝ ք. Երևան Ազատության 18։
Տեղեկությունների համար զանգահարել (+37410)285320, (+37491)781370 հեռախոսահամարներով:

Փաստաթղթերը ուղարկել  babajanyancouncil@gmail.com էլեկտրոնային հասցեին։


18․12․2023թ․

Քաղվածք ՀՀ կառավարության 4 նոյեմբերի 2021 թվականի № 1784-Ն որոշումից`
Ուսման վարձի փոխհատուցման պայմանները և դիմումների ընդունման ժամկետները` այստեղ


 

Հարգելի՛ ուսանողներ,
ԾԱՆՈԹԱՑԵՔ

Կրթաթոշակ ստացող ուսանողների անվանական կազմին

Պետության կողմից վարձավճարի փոխհատուցում ստացող ուսանողների անվանական կազմին

Քոլեջի կողմից տրամադրած ուսման վճարի մասնակի զեղչից օգտվողների անվանական կազմին


29.08.2023թ․
2023-2024 ուսումնական տարվա առաջին կուրսերի
Հանրակրթական խմբեր
Երաժշտական խմբեր


 

ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ Рассписание уроков

2023-2024
ուսումնական տարվա II կիսամյակի խմբակային պարապմունքների դասացուցակ

Հանրակրթական բաժին
Դաշնամուր
Լարային բաժին 

Փողային և հարվածային գործիքներ
Ժող. գործիքներ
Երգեցողություն
Երգչախմբավարություն
Երաժշտության տեսություն

Ուշադրությու՛ն
Առաջիկա օրերին դասացուցակում հնարավոր են փոփոխություններ։
Խնդրում ենք պարբերաբար հետևել դասացուցակին։
 

 ԴԱՍԱԺԱՄԵՐ

Սեղմեք դասաժամեր բառի վրա տեսնելու համար այլ տևողության տարբերակներ

1.    0900 - 0940
2.    0945 - 1025
3.   1030 - 1110
4.   1115 - 1155
5.   1210 - 1250
6.   1255 - 1335
7.   1340 - 1420
8.   1425 - 1505
9.   1510 - 1550
10. 1555 - 1635
11. 1640 - 1720

 

Մեր շրջանավարտները
  

  
  

Կապվել մեզ հետ

Հասցե՝ ՀՀ, ք.Երևան, Ազատության 18

Դիմորդի անկյուն

Հարգելի դիմորդ

Երեվանի Առնո Բաբաջանյանի անվան պետական երաժշտամանկավարժական քոլեջը
հրավիրում է ձեզ՝ ստանալու մասնագիտական երաժշտական կրթություն

Ավելին

2022-2023 ուսումնական տարվա հայտարարությունների արխիվ

20.06.2024թ.


05.06.2024թ.

Ներբեռնել փոխադրական քննությունների ժամանակացույցը


18 դեկտեմբերի 2023թ․

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
  ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ (ԶԵՂՉՄԱՆ) ԴԻՄՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄ
Քաղվածք
ՀՀ կառավարության
4 նոյեմբերի 2021 թվականի № 1784-Ն որոշումից`
    Ուսման վարձի փոխհատուցման պայմանները և դիմումների ընդունման ժամկետները` ստորև
 
14. Պետության կողմից ուսման վճարի փոխհատուցում (լրիվ կամ մասնակի (զեղչ) տրվում է, ըստ առաջադիմության, առկա ուսուցմամբ ուսումնառող՝
1) ընտանիքների անապահովության սահմանային միավորից բարձր միավորներ ունեցող ուսանողներին.
2) սոցիալական աջակցություն ստացող սահմանամերձ համայնքների ուսանողներին, ընդ որում՝ սույն ենթակետի իմաստով սոցիալական աջակցություն ստացող սահմանամերձ համայնքների ուսանողներ են համարվում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ հաստատված սոցիալական աջակցություն ստացող սահմանամերձ համայնքների բնակավայրերի ցանկում ընդգրկված բնակավայրերի ուսումնական հաստատությունների ուսանողները, ինչպես նաև այդ բնակավայրերում հաշվառված և վերջին հինգ տարում մշտապես այդտեղ բնակվող ուսանողները.
3) մարտական գործողություններին մասնակցած ուսանողներին. մարտական գործողություններին մասնակցությունը զինված ուժերի կազմում հավաստվում է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության զորակոչային և զորահավաքային համալրման ծառայության կամ ծառայության՝ քաղաքացու զինվորական հաշվառման վայրի տարածքային ստորաբաժանման (զինվորական կոմիսարիատ) կողմից տրամադրված տեղեկանքի հիման վրա կամ զինվորական հաշվառման գրքույկում համապատասխան նշմամբ, իսկ այլ զորքերի կազմում՝ համապատասխան լիազոր պետական մարմնի կողմից տրամադրված տեղեկանքի միջոցով.
4) երկու և ավելի անչափահաս երեխա ունեցող ուսանողներին.
5) պետության համար առաջնահերթություն և կարևորություն ներկայացնող մասնագիտություններով նպատակային ուսուցմամբ ընդունված ուսանողներին, ընդ որում՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշումներով կարող են սահմանվել նպատակային ուսուցմամբ ընդունված ուսանողների ուսման վճարի փոխհատուցման այլ պայմաններ:
15․ Սույն կարգի 14-րդ կետում նշված ուսանողներին ուսման վճարի փոխհատուցման չափը որոշելիս հաշվի է առնվում ուսումնառության առաջադիմությունը, ընդ որում՝ նախորդ ուսումնական տարվա արդյունքներով (առաջին կուրսում` նախորդ ուսումնառած կրթական ծրագրի ավարտական արդյունքներով).
1) միայն «գերազանց» և (կամ) «լավ» գնահատականներ ունենալու դեպքում՝ ուսման վճարի փոխհատուցման չափը կազմում է 70 տոկոս.
2) 75 տոկոսից ոչ պակասը «գերազանց» և (կամ) «լավ» գնահատականներ ունենալու դեպքում՝ ուսման վճարի փոխհատուցման չափը կազմում է 50 տոկոս.
3) 50 տոկոսից ոչ պակասը «գերազանց» և (կամ) «լավ» գնահատականներ ունենալու դեպքում՝ ուսման վճարի փոխհատուցման չափը կազմում է 30 տոկոս։
18. Ուսումնական հաստատությունը կարող է վճարովի հիմունքով սովորող ուսանողական համակազմի մինչև տասը տոկոսին, հաշվի առնելով ուսանողի սոցիալական վիճակը և բարձր առաջադիմության արդյունքները, իր միջոցների հաշվին ամբողջությամբ կամ մասնակի փոխհատուցել ուսման վճարը`
1) սոցիալապես անապահով (ընտանիքների անապահովության սահմանային միավորից բարձր միավոր ունեցող ընտանիքների) ուսանողներին.
2) միակողմանի ծնողազուրկ (միածնող) ուսանողներին.
3) 3 և ավելի անչափահաս կամ 3 և ավելի ուսանող երեխաներ ունեցող ընտանիքների ուսանողներին.
4) վճարովի ուսուցման համակարգում երկու և ավելի ուսանող երեխաներ ունեցող ընտանիքների ուսանողներին.
5) ուսանողներին, որոնց ծնողն ունի 1-ին կամ 2-րդ խմբի հաշմանդամություն (ծանր և խոր աստիճանի ֆունկցիոնալության սահմանափակում).
6) լեռնային և սահմանամերձ գյուղերի հանրակրթական դպրոցների, ուսումնական հաստատությունների մանկավարժների երեխա ուսանողներին.
7) մինչև մեկ տարեկան երեխա ունեցող ուսանողներին.
8) ուսանողական նպաստների համակարգում չընդգրկված` բարձր առաջադիմություն ունեցող ուսանողներին:
 
    Դիմումները ներկայացնել կադրերի բաժին մինչև 02.02.2024թ
 
                                                                                                                                                   Տնօրինություն

 

01.09.2023թ.

     Սիրելի ուսանողներ և դասախոսներ, Բաբաջանյան քոլեջի աշխատակիցներ Ողջունում եմ ձեզ` Գիտելիքի օրվա կապակցությամբ։ Սկսվում է ևս մի ուսումնական տարի, ևս մի շրջան, որտեղ ուսուցիչը աշակերտին, դասախոսը` ուսանողին պիտի փոխանցեն ամենաբարձրարժեքը` Գիտելիքը։ Մերօրյա հարափոփոխ իրականության մեջ մասնագիտական գիտելիքն ու բարձր պատրաստվածությունը հաջողության կարևորագույն գրավականներից են։ Անհրաժեշտ է անցնել այդ ճանապարհը համբերությամբ և նվիրումով։ Մաղթում եմ բոլորիդ խաղաղ ուսումնական տարի, հետաքրքիր, եռանդուն և ստեղծագործ կրթական ընթացք։

     
Երևանի Առնո Բաբաջանյանի ավան 
պետական երաժշտամանկավարժական 
քոլեջի տնօրեն` Ա. Հարությունյան


 


16.06.2023թ.


 

Հետևեք մեզ

 

Հայտագիր

Բաց դռների օր

Գալա-համերգ

Թավջութակի երաժշտության համերգ

Բարեգործական համերգ

Դասարանական համերգ