X

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԵՐ

  1. Մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում կարիերայի ստորաբաժանման օրինակելի կանոնակարգ
     

  2. Մասնագիտական ուսումնական հաստատության կարիերայի ստորաբաժանման պատասխանատուի օրինակելի աշխատանքի նկարագիր
     

  3. ՀՀ ՄԿՈւ հաստատությունների կարիերայի ստորաբաժանումների աշխատանքի մշտադիտարկման օրինակելի հարցաշար

ՀԱՐՑԱԹԵՐԹԻԿՆԵՐ /Google forms/

Ուսանողների կարիերային նպաստող ծառայությունների արդյունավետության վերլուծություն

Շրջանավարտի հարցման թերթիկ 2018թ․

Շրջանավարտի հարցման թերթիկ 

Շրջանավարտի կողմնորոշման հարցաշար 

Հարցազրույցի հարցաշար

Ուսանողի գնահատման հարցաթերթ

Տվյալների բազայի հավաքագրում

ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐ
Գնահատման թերթիկ
Մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում կարիերայի կենտրոնների զարգացման ուղեցույց

ՁԵՎԱԹՂԹԵՐ
«Կարիերայի կառավարման» դասընթացներ

ՏԵՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Շրջանավարտներ 2022

Ընդունելություն 2022-2023