X

Փոխտնօրեն ուսումնական աշխատանքների գծով - Աննա Աղաջանյան     
Փոխտնօրեն կազմակերպադաստիարակչական աշխատանքների գծով- Նունե Սամսոնյան
Փոխտնօրեն վարչատնտեսական աշխատանքների գծով - Տիգրան Ադամյան  
Գլխավոր հաշվապահ- Գոհար Խաչիկյան
Կադրերի բաժնի վարիչ, գրադարանավար - Անահիտ Հովհաննիսյան
Լաբորանտ, տնօրենի օգնական - Կարինե Ասատրյան   
Գրադարանի վարիչ- Էրա Ավետիսյան
Կարիերայի ուղղորդման պատասխանատու - Անի Ղամբարյան 
Կրթության որակի պատասխանատու- Լիլիթ Մարտիրոսյան     
Ուսումնական մասի վարիչ- Հասմիկ Մխչյան
Պետական գնումների համակարգող - Լիլիթ Սեդրակյան
Իրավախորհրդատու- Վարինկա Ավագիմյան
Զինվորական ղեկավար, շտաբի պետ, Փոխգնդապետ՝ Գագիկ Վարդանյան
Լաբորանտ, գրադարանավար- Էմմա Ամալյան
Գործավար,լաբորանտ- Մարիամ Մուրադյան    
Արխիվավար - Անուշ Բաղրամյան 
Լաբորանտ- Տաթև Խուրշուդյան
Բուժքույր- Գոհար Երվանդյան
Մանկավարժական պրակտիկայի վարիչ-  Արմինե Կարապետյան
Երաժշտական գործիք լարող-Աբրահամյան Սերգեյ, Կրիկյան Հրաչիկ
Համակարգչային տեխնիկայի սպասարկող-Գոռ Թորոսյան