X
Փոխտնօրեն ուսումնական աշխատանքների գծով 
Աննա Աղաջանյան 

Փոխտնօրեն կազմակերպադաստիարակչական աշխատանքների գծով 
Նունե Սամսոնյան

Փոխտնօրեն վարչատնտեսական աշխատանքների գծով 
Տիգրան Ադամյան 
 
Տնօրենի օգնականներ
Կարինե Ասատրյան
Էմմա Աղամալյան

Գլխավոր հաշվապահ
Գոհար Խաչիկյան

Հաշվապահ
Հասմիկ Սողոյան

Գանձապահ
Աննա Մարկոսյան

Կադրերի տեսուչ 
Անահիտ Հովհաննիսյան

Գրադարանի վարիչ
Էրա Ավետիսյան
 /գրադարանավարներ/
Էրա Ավետիսյան
Կարինե Ղազարյան

Կարիերայի բաժնի պատասխանատու
Անի Ղամբարյան

Ներքին որակի ապահովման պատասխանատու
Լիլիթ Մարտիրոսյան

 

Պետական գնումների գծով մասնագետ
Հովհաննես Հարությունյան

Ուսումնական մասի քարտուղար 
Հասմիկ Մխչյան

Պարետ
 

Զինվորական ղեկավար, շտաբի պետ
Փոխգնդապետ՝ Գագիկ Վարդանյան

Ֆիզիկական կուլտուրայի զեկավար
Ռաֆաել Մանուկյան

Արխիվավար
Անուշ Բաղրամյան

Լաբորանտ
 

Գործակարգավար
Ռոզա Մարգարյան

Քարտուղար, համակարգչային օպերատոր